Debaran 11 November 2010 bagi Calon UPSR

Ahad, 7 November 2010 · 0 ulasan

Keputusan UPSR 2010 diumumkan pada 11 November

Keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2010 akan diumumkan pada 11 Nov ini, menurut kenyataan Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran.

Kenyataan itu menyebut calon-calon boleh mendapatkan keputusan mereka daripada sekolah masing-masing selepas pukul 10 pagi, pada hari berkenaan.

Pada tahun ini, seramai 494,493 calon telah menduduki UPSR di 8,192 pusat peperiksaan di seluruh negara.

Calon sekolah kebangsaan dan sekolah bantuan kerajaan adalah seramai 486,321 orang manakala bakinya sebanyak 8,172 orang adalah calon sekolah swasta.

FORMAT PEPERIKSAAN MATEMATIK

Isnin, 30 November 2009 · 0 ulasan

FORMAT PEPERIKSAAN MATEMATIK oleh "alf"

Semua calon UPSR akan mendapat soalan dalam dwibahasa. Anda boleh menjawab soalan tersebut mengikut bahasa yang anda kuasai dengan baik. ini penting kerana masa yang diperuntukkan amat terhad, dan anda jangan leka untuk membaca semua soalan dalam kedua-dua bahasa tersebut. Pilih bahasa yang mudah untuk difahami berkaitan dengan maksud soalannya.

Murid perlu faham dengan jelas berkaitan dengan Kertas matematik UPSR. Perkara ini sangat mustahak kerana anda perlu bersedia lebih awal dengan cara, bentuk dan kemahiran soalan untuk memberikan jawapan dengan tepat dan lengkap.

Mata pelajaran Matematik terbahagi kepada 2 kertas, iaitu Matematik Kertas 1 yang mmpunyai 40 soalan diberi empat pilihan jawapan, manakala Matematik Kertas 2 dengan 20 soalan berbentuk subjektif.

PENGENALAN KERTAS 1

Matematik Kertas 1 peringkat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Mengandungi 40 soalan objektif aneka pilihan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu. Calon dikehendaki memilih hanya satu jawapan yang betul. Kemudian, pada kertas jawapan hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan jawapan yang dipilih itu.

2. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas soalan ini ialah satu jam (60 minit). Calon dikehendaki menjawab semua soalan.

3. Calon tidak perlu menunjukkan langkah pengiraan.

4. Bagi memanfaatkan masa, calon sepatutnya pandai mebahagikan masa. Jawab soalan yang mudah dahulu diikuti dengan soalan yang lebih sukar. Sediakan juga masa untuk menyemak jawapan.

Bagi memudahkan anda memahami kertas ini, dinyatakan maklumat ringkas seperti dalam jadual di bawahBentuk Soalan Kertas 1

1. Kandungan soalan Matematik Kertas 1 mencakupi semua topik dalam sukatan pelajaran dengan kemahiran yang lebih tinggi daripada kemahiran asas.

2.Berdasarkan soalan lalu, bentuk soalan Kertas 1 boleh dibahagikan kepada dua, iaitu
* soalan bentuk lazim (mekanikal)
* soalan penyelesaian masalah

3. Antara 8 hingga 10 soalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan mekanikal yang berdasarkan angka dan simbol operasi. Dalam soalan ini, calon hanya perlu membuat kiraan terus berdasarkan operasi yang ditetapkan. Sebagai contoh,
6 785 x 89 =
4. Sekitar 30 soalan lagi dikemukakan dalam bentuk penyelesaian masalah. Soalan ini melibatkan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK). Sebahagian besar soalan berbentuk penyelesaian masalah ini disertai dengan rajah , jadual, gambar rajah, jadual maklumat dan graf. Calon perlu ingat bahawa rajah, gamabar rajah, jadual maklumat dan graf itu merupakan sebahagian daripada soalan.

Berdasarkan analisis, kita dapati 5 topik yang paling popular dikemukakan dalam Kertas 1 ialah
1. Wang
2. Pecahan
3. Perpuluhan
4. Peratus
5. Ruang

Kebanyakan (75%) soalan Kertas 1 memerlukan kefahaman kepada ayat dan perkataan yang digunakan. Calon perlu memikirkan cara, langkah dan bentuk yang jelas dan boleh melihat sesuatu masalah dengan pelbagai gambaran.

Kesimpulannya, untuk menguasai Matematik Kertas 1, calon perlu mahir, faham dan boleh menguasai semua topik dalam sukatan pelajaran.

Oleh itu, pelajar dinasihatkan membuat banyak latihan secara berterusan supaya dapat melatih diri menyelesaikan pelbagai masalah Matematik dengan betul dan mudah.

Langkah itu perlu kerana Matematik tidak seperti matapelajaran lain yang boleh dipelajari menerusi pembacaan. Dengan latihan yang banyak, pelajar pastinya akan dapat mengukuhkan dan meningkatkan lagi tahap penguasaan dalam Matematik.


PENGENALAN KERTAS 2

Matematik Kertas 2 mengandungi 20 soalan dengan ciri-ciri seperti berikut :

1. Soalan berbentuk subjektif (Soalan diberikan dan calon perlu memberikan jawapan bertulis).

2. Jawab 20 soalan dalam masa 40 minit sahaja.

3. Langkah pengiraan sesuatu soalan perlu ditunjukkan sebelum memberikan jawapan.

4. 20 soalan yang diberi terdiri daripada 3 aras markah atau kemahirannya.

5. Kebiasaannya 5 soalan jenis 1 markah setiap satu, 10 soalan 2 markah setiap satu, dan 5 soalan lagi 3 markah setiap satu.

6. Setiap jawapan yang diberikan perlu disertakan langkah pengiraan yang jelas dan boleh diterima untuk mendapatkan jawapan.

7. Susunan soalan bermula dari soalan 1 markah, 2 markah, dan 3 markah.

Soalan Kertas Matematik 2 kerap dianggap soalan yang mudah. Bagaimanapun, anda perlu tahu, faham dan boleh meberikan jawapan dengan tepat dan betul. Ada murid beranggapan soalannya mudah, namun perlu diingatkan bahawa soalan yang dikemukakan sememangnya agak mudah tetapi langkah untuk memberikan jawapan adalah amat diperlukan.

Kesilapan yang sering dilakukan calon ialah kurang memberikan tumpuan dalam menunjukkan langkah-langkah pengiraan yang perlu dilakukan untuk memberikan jawapan yang betul. Calon biasanya menulis terus jawapan berdasarkan soalan yang dianggap mudah dan boleh diberikan jawapan dengan cepat. Perkara seperti ini biasanya menyebabkan calon gagal mendapatkan markah penuh bagi setiap soalan.

Bentuk Soalan Kertas 2

Soalan 1 markah

Kebiasaannya soalan 1 markah yang dikemukakan lebih kepada soalan aras pengetahuan yang meliputi tajuk dan kemahiran seperti berikut:

1. Nombor
- Nilai tempat atau nilai digit
- Susun angka-angka menjadi suatu nombor terbesar atau terkecil
- Menulis angka daripada perkataan atau sebaliknya
- Perbundaran kepada nilai terdekat dalam puluh, ratus, ribu atau pulh ribu.

2. Operasi yang empat
- Tambah, tolak, darab dan bahagi
- Perlu mengumpul semula
- Hasil darab nombor dengan 1 atau 2 digit
- Hasil bahagi tanpa baki atau mungkin berbaki

3. Menukar sebutan dalam
- Pecahan, peratus atau perpuluhan
- Pecahan termudah / setara

Anda perlu memberikan jawapan tepat bagi setiap soalan bagi mendapatkan 1 markah. Jika jawapan kurang tepat, maka soalan tersebut tiada markah walaupun anda telah menunjukkan langkah pengiraan yang betul.

Soalan 2 markah

Soalan yang dikemukakan perlu dijawab dengan menyertakan atau memberikan langkah pengiraan sebelum menytakan jawapan tepat. Untuk mendapatkan markah penuh, anda perlu menyatakan cara mendapatkan jawapan yang boleh diterima.

Soalan 2 markah yang dikemukakan lebih kepada soalan aras pemahaman konsep matematik yang meliputi tajuk atau kemahiran seperti berikut:

1. Pecahan
- Operasi tolak atau tambah
- Dengan kuantiti / bilangan
- Ada rajah / gambar rajah pecahan

2. Perpuluhan
- Operasi yang empat
- Ada rajah / gambar rajah pecahan

3. Peratus
- Cari peratus daripada kuantiti
- Mencari kuantiti daripada peratus
- Ada rajah / gambar rajah pecahan

4. Ruang
- Menamakan ruang dan bongkah
- Melukis rajah dan bentuk
- Menentukan perimeter rajah

5. Wang
- Sebutan dalam RM atau Sen
- Nilai barangan / jumlah wang

6. Sukatan
- Melibatkan berat, panjang dan isipadu cecair
- Menukar sebutan
- Nilai dalam pecahan / perpuluhan
- Menjumlah dan membeza nilai

7. Purata
- Menjumlah sehingga 5 nilai
- Melibatkan sukatan / kuantiti

8. Masa dan Waktu
- Sebutan jam am / pm dan sisten 24 jam
- Kalendar
- Ada rajah / gambar rajah

9. Operasi Bercampur
- 2 daripada 4 operasi
- Gunakan cara "bodmas"

Soalan 3 markah

Soalan 3 markah pula lebih tertumpu kepada langkah menentukan jawapan sesuatu soalan. Anda perlu menunjukkan langkah pengiraan sekurang-kurangnya 2 langkah sebelum memberikan jawapan yang betul. Langkah pengiraan dinilai daripada aspek boleh memberikan jawapan dengan wajar.

Soalan 3 markah lebih kepada aplikasi konsep matematik yang meliputi tajuk atau kemahiran seperti berikut :
1. Sukatan dan tempoh masa
2. Wang, untung rugi, kiraan bil, jual beli
3. Ruang dan bentuk, perimeter atau luas
4. Purata sehingga 5 nilai / kumpulan
5. Unit metrik - pengiraan sukatan berat, panjang dan isipadu

Panduan Menjawab Soalan Kertas 2

1. Pastikan tajuk atau kemahiran yang banyak disoal dalam peperiksaan telah dikuasai dengan baik.
2. Kerap membuat latihan berkaitan tajuk-tajuk tersebut.
3. Pastikan setiap soalan diberikan langkah pengiraan yang tepat sebelum memberikan jawapan.
4. Buat latihan berkumpulan, bertukar pandangan berkaitan langkah menjawab soalan.
5. Buat ujian dengan tetapkan masa menjawab - setiap minggu atau 2 minggu sekali.

Sekian...

BIJAK SIFIR

· 0 ulasan

BIJAK SIFIR oleh "alf"

Matematik merupakan subjek yang mudah sebenarnya. Ini adalah kerana apa jua soalan matematik hanya mempunyai satu sahaja jawapannya. Sebagai contoh, apabila 2 ditambahkan dengan 3, jawapannya mesti 5, tiada jawapan yang lain.

Dari kecil lagi kita telah didedahkan bahawa matematik adalah subjek yang susah. Terima kasih kepada ibu bapa kita yang telah menanamkan dalam pemikiran kita "matematik adalah susah". Mengikut pakar psikologi, apabila kita menganggap sesuatu perkara itu adalah susah, maka susah la ia, walaupun pada hakikatnya ia adalah mudah

Seseorang yang cemerlang matematik sebenarnya menggunakan strategi atau kaedah yang baik berbanding dengan kita. Mereka bukanlah mempunyai otak yang lebih canggih, tetapi mempunyai cara dan kaedah yang mudah, menggunakan sebaik mungkin ciptaan ilahi ini.

Untuk menguasai matematik, sifir adalah sangat penting. Tetapi perlukah sifir itu dihafal? Sifir sebenarnya perlu difahami dahulu. Apabila kita faham dan selalu bermain dengannya, sifir itu akan dihafal tanpa disedari. Kita selalu menekankan bahawa sifir perlu dihafal tetapi bagaimanakah cara menghafalnya?

Mari kita lihat beberpa teknik untuk memahami bentuk sesuatu sifir itu...

1. Konsep Tambah Berulang

Pada asas nye.. sifir itu adalah singkatan kepada penambahan berulang. Apabila suatu no itu di tambah berulang kali seperti
2+2+2+2 = 8

maka ia boleh kita singkat kan dengan menukarkannya ke dalam bentuk konsep darab iaitu terdapat 4 kali angka 2
4 x 2 = 8
Oleh itu, kita dapat membina sifir itu dengan menggunakan kemahiran tambah. sebagai contoh, disebelah ini ditunjukkan cara bagaimana sifir 2 itu terhasil dengan menggunakan tambah berulang-ulang.

Begitu juga sekiranya jika kita ingin membina sifir-sifir yang lain. Seseorang yang mempunyai kemahiran tambah yang hebat boleh membina apa jua sifir yang diinginkan.

2. Manambahkan Sifir

Sifir juga boleh dibina sekiranya kita hafal sifir yang sebelumnya. Sebagai contoh, sifir 6 boleh dibina sekiranya kita tahu sifir 5.


Cuba lihat bentuk di atas. Hanya menambahkan angka 1 hingga 9 pada sifir 5, kita boleh perolehi sifir 6. Hebat bukan? Ini bermakna sekiranya kita tidak menghafal sesuatu sifir itu, kita masih boleh membina sifir itu sekiranya kita hafal sifir sebelumnya. sebagai contoh, sifir 4 itu boleh kita bina dari sifir 3.

3. Mendarabkan sifir

Sesuatu sifir itu datangnye dari sesuatu sifir yang lain. Sebagai contoh, sifir 4 itu datangnye dari sifir 2. Apabila sifir 2 itu di darab dengan 2, maka kita akan perolehi sifir 4. Cuba lihat...


Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sifir 8 itu diperolehi apabila sifir 4 di darab dengan 2, sifir 6 diperolehi apabila sifir 3 di darab dengan 2, dan sifir 9 diperolehi apabila sifir 3 didarabkan dengan 3.

4.Memahami Bentuk Sifir Itu

Sifir 5 merupakan sifir yang paling difahami bentuknya oleh murid-murid. Sifir 5 juga boleh kita lihat pada permukaan jam (minit). Kerana itu lah, kita tidak menghadapi masalah untuk menghafal sifir 5. Bagaimana pula sifir- sifir yang lain?

cuba lihat no ini.. disusun mengikut turutan, nampak biasa bukan?
1 2 3 4
5 6 7 8
sebenarnye kita tak perasan bahawa ada sifir di dalamnya.. cuba lihat..
12 = 3 x 4
56 = 7 x 8
terfikir atau tidak?
hampir 90% murid kita tidak menghafal sifir 7x 8. Dengan sedikit ilmu pengetahuan tentang bentuk sifir, kita dapat mengatasi masalah ini 100%!!

Sifir 9 juga mempunyai bentuknya sendiri. Dengan menyusun angka dari 1 hingga 9, kita boleh memperolehi sifir 9. Cuba lihat di bawah ini..

Dengan menyusun angka 0 hingga 9 mengikut turutan turun dan naik, dapat menyelesaikan masalah menghafal sifir 9.

Kita juga boleh menggunakan teknik yang sama untuk menghafal sifir 8. Cuba lihat di bawah ini..


Dengan menyusun angka 0 hingga seterusnya tetapi bagi nombor gandaan 4 ditulis sebanyak dua kali pada sebelah kirinya, manakala di sebelah kanan pula disusun nombor 8,6,4,2,0 secara berulang-ulang, maka kita akan memperolehi sifir 8 tanpa terhad..Cuba anda teruskan sifir ini, anda akan dapat sifir 8 yang tanpa henti.... cuba lah...

Al-Khawarizmi

Khamis, 19 November 2009 · 0 ulasan

Al-Khawarizmi perkenal algebra, pakar aritmetik

SUMBANGAN ilmuwan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan pada zaman mereka turut mencelikkan masyarakat dunia hari ini menerusi pembaharuan yang dibawa dalam bidang masing-masing.

Buktinya, kaedah campur, bahagi dan tolak yang dikembangkan agar menjadi lebih mudah oleh Al-Khawarizmi, tidak diubah hingga hari ini seperti pendekatan algebra serta algorithma.

Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Mohammad bin Musa adalah seorang pakar dalam bidang matematik dan astronomi yang dilahirkan di Khiwarizam (satu tempat dalam Russia kini).

Sewaktu pemerintahan Al-Makmum, beliau ke Baghdad dan berjaya mendapat penghargaan serta kedudukan apabila dilantik menganggotai Baitul Hikmah (Ketua Pustakawan al-Makmum) dan wakil delegasi ke luar negara.

Pencarian ilmu nombor warisan masyarakat Hindu membawa Al-Khawarizmi berjumpa seorang sarjana Hindu bernama Kankah. Beliau hanya berjaya menemuinya dalam percubaan kali kedua.

Sebelum itu, beliau pernah memujuk Kankah untuk mengajarnya, tetapi gagal. Apabila sekali lagi datang membawa harapan tinggi, akhirnya Kankah bersimpati lalu mengajar Al-Khawarizmi ilmu nombor Hindu.

Asas yang diperoleh daripada Kankah mendorong Al-Khawarizmi melakukan revolusi dalam bidang matematik yang berkembang ketika zaman Kerajaan Abasiyah.

Kemudian evolusi yang berlaku ketika pemerintahan Kerajaan Ummaiyyah mencorakkan pula asas huruf yang kini digunakan di kebanyakan negara di dunia.

Pencapaian paling ulung Al-Khawarizmi ialah apabila beliau memberi nilai kepada angka kosong sedangkan dalam sistem nombor Hindu, kosong tiada nilai.

Sehingga hari ini, istilah yang bermakna kosong digunakan bangsa Eropah sebenarnya berakar daripada istilah diperkenal Al-Khawarizmi sebagai sifar.

Beliau turut mengasaskan fungsi punca ganda dua dalam usahanya menyelesaikan beberapa masalah kiraan dengan simbol asal menggunakan huruf jim, kemudian diwarisi tokoh seperti Al-Uqlidisi dan simbol itu juga sudah berubah.

Al-Khawarizmi menyusun risalah kecil dalam bidang aritmetik yang dianggap sebagai pertama dalam bidang itu yang kemudiannya dikenali dengan nama Algorizam beberapa kurun selepasnya.

Beliau juga menghasilkan buku pertama dalam algebra yang dinamakan Aljabar wal Muqabalah, dibiayai oleh Khalifah Abbasiyyah, Abdullah Al-Makmun yang sentiasa memberi galakan kepada mereka ingin mempelajari ilmu pengetahuan.

Antara baris yang ditulisnya dalam buku itu berbunyi: “Imam Al-Makmum, Amil al-Mikminin memerintahkan saya menerangkan sesuatu yang masih samar dan memudahkan sesuatu yang sukar.

“Baginda juga memerintahkan saya mengarang sebuah buku ringkas mengenai pengiraan algebra dan perbandingan kerana ia amat diperlukan dalam pembahagian harta pusaka, wasiat, pembahagian hartanah perniagaan serta transaksi.”

Sesungguhnya Al-Khawarizmi yang meninggal dunia pada 232 Hijrah/814 Masihi di Baghdad, Iraq, mempunyai kedudukan penting dalam bidang matematik sama ada di Timur mahu pun di Barat.

Permulaan yang diperkenalkan beliau kemudian dikembangkan ilmuwan lain khususnya pengkaji Barat dalam kajian mereka.

Pembongkaran semula rahsia keilmuan Islam silam yang hampir tenggelam dalam lipatan sejarah boleh disaksikan dan difahami lebih mendalam melalui siri Ilmuwan Islam di TV3 jam 9.30 malam ini.

Siri mengenai tokoh matematik itu turut memperlihatkan jasa Al-Khawarizmi yang turut mendapat komentar sebilangan tokoh sarjana Islam di pelosok dunia antaranya Nasaruddin Al-Tusi yang memperbaharui bidang trigonometri.

Kitab dihasilkan Al-Uqlidisi pula adalah antara bukti bahawa kaedah pecahan perpuluhan diasaskan dalam zaman Islam manakala Omar Khayam menjelaskan secara lanjut mengenai persamaan kubik.

Kini, bidang matematik di Malaysia seiring arus perdana seperti dibuktikan Pengarah Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia, Prof Datuk Dr Kamel Ariffin.

Beliau berjaya menghasilkan satu-satunya perisian komputer sepenuhnya menggunakan bantuan animasi untuk pembelajaran calculus sehingga mendapat pengiktirafan peringkat antarabangsa.

Tajuk asal: Ilmuwan Islam: Al-Khawarizmi perkenal algebra, pakar aritmetik
Bertia Harian, 17/10/205

Angka 8

Selasa, 17 November 2009 · 0 ulasan

Angka 8 yang luar biasa.

Nombor 8 biasanya dikaitkan dengan tuah bagi masyarakat cina di Malaysia. Tidak dinafikan nombor 8 menjadi ikutan masyarakat hari ini. Disebabkan hal yang demikian, permintaan ke atas tersebut menjadi luar biasa. Nombor rumah, nombor pendaftaran kereta, nombor kedai, dan bermacam-macam lagi menjadikan nilainya semakin tinggi. Oleh itu sama-samalah kita betulkan fahaman kita yang nombor tidak menentukan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah.

Semua perkara dalam kehidupan manusia, sama ada baik atau buruk, adalah ditentukan oleh usaha sendiri. Angka atau nombor tidak ada kaitan untuk menentukan tuah, atau sebaliknya. Tetapi hal ini agak berlainan pula bagi seorang presiden Barrios dari Guatemala. Angka 8 menjadi suatu kebetulan yang tragis bagi dirinya. Beliau telah dibunuh pada pukul 8.00 malam, 8 Februari 1898, di alamat No.8, di Jalan 8. Suatu kebetulan yang cukup luar biasa!

Adi Putra yang genius

· 0 ulasan


“OTAK Adi Putra adalah pemberian Allah”. Itulah kata-kata yang diucapkan sendiri oleh kanak-kanak pintar, Adi Putra Abdul Ghani yang baru berusia enam tahun dan bercita-cita menjadi seorang profesor matematik Islam.

Adi Putra yang suka makan roti bersama minuman bercoklat serta aiskrim, mempunyai kebolehan luar biasa untuk menyelesaikan pelbagai masalah dalam mata pelajaran matematik peringkat sekolah menengah termasuk algebra, indeks dan trigonometri.

Kebolehan menjawab soalan matematik tambahan secara congak dengan tepat dan menerangkan bagaimana beliau memperoleh jawapan berkenaan menggunakan formula sifir dan logik tersendiri, juga meyakinkan.

Penulis yang mempunyai sedikit latar belakang dalam matematik tambahan, terasa kagum melihat keupayaan seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai pendidikan formal matematik seperti Adi mampu menyelesaikan soalan seperti 30.80 – 2 7/10-3 2/100 = 25.08 atau 1/16 = 0.0625 atau (3/4) kuasa dua – punca kuasa tiga 125 = -4 7/16 secara congak.

Adi menyelesaikan soalan itu kurang daripada sesaat kerana anak genius ini memberikan jawapan secara spontan sebaik melihat soalan yang diberikan bapanya, Abdul Ghani Wahid.

Siapa sangka keunikan kanak-kanak berasal dari pekan kecil seperti Bagan Serai itu akan mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk tawaran Universiti Teknologi Mara (UiTM) yang membantu menggilap kebolehannya menerusi kepakaran yang ada di universiti itu.

Ramai berpendapat kepintaran kanak-kanak yang belum bersekolah ini tidak boleh disia-siakan dan harus diberikan perhatian dan bimbingan terbaik bagi mengenal pasti potensi akliah atau IQ dan tahap kepintarannya.

Ogos lalu, Berita Harian melaporkan kehebatan Adi Putra dengan mudah mengalahkan 19 guru serta 230 pelajar Tahun Satu hingga Enam dalam ujian kepintaran minda di Sekolah Kebangsaan Kuala Kurau Baru dekat Bagan Serai.

Dalam ujian itu, Adi Putra dengan pantas menjawab tepat sehingga membuatkan guru tertanya-tanya mengenai formula sifir dan logik menjawab soalan yang diberi secara rawak.

Kanak-kanak itu juga mampu menyelesaikan pelbagai soalan matematik peringkat sekolah menengah dan mengenal dengan mudah angka trilion (15 angka).

Kebiasaannya, Adi Putra hanya mengambil masa kurang satu minit bagi menjawab soalan asas matematik manakala bagi soalan peringkat sekolah menengah serta asas universiti, kanak-kanak itu mampu menyelesaikannya kurang lima minit dengan hanya menggunakan jari dan kekuatan ingatannya.

Adi juga menghadiri majlis motivasi anjuran pelbagai pihak dan sehingga kini sudah menerima 26 sijil penghargaan, termasuk diiktiraf sebagai pakar motivasi daripada Majlis Guru Besar Daerah Larut, Matang dan Selama.

Kepintarannya juga menyebabkan ada sekolah rendah dan menengah mengundangnya untuk memberi motivasi, selain dua institusi pengajian tinggi seperti Politeknik Tanjung Malim dan Universiti Sains Malaysia (USM).

Persoalannya ialah bagaimana kanak-kanak berusia enam tahun dan ketinggian tiga kaki setengah ini mempunyai kemampuan luar biasa itu? Apakah kesan dididik dengan formula khusus oleh ibu bapanya atau ia memang satu keistimewaan pemberian Ilahi.

Dalam pertemuan dengan Berita Minggu, memang terasa kebolehannya adalah pemberian Tuhan dan Adi Putra mungkin satu dalam sejuta yang memiliki kecerdasan akliah seperti itu.

Bapanya yang lebih awal mengenal pasti keistimewaan anaknya menanam pelbagai usaha menguji sendiri tahap kecerdasannya dengan membimbing dan mengajar asas matematik pada usia Adi Putra seawal tiga tahun yang kemudian mendapati kebolehan anaknya melebihi kanak-kanak biasa.

Abdul Ghani yang berasal dari Terengganu, sebelum ini juga pernah memberitahu kepintaran anak bongsunya itu dikesan sejak berusia empat tahun apabila Adi Putra berjaya menyelesaikan masalah matematik abangnya, Amirul Izuan, 10, yang ketika itu di Tahun Dua.

Beliau yang kini bertugas sebagai Juruteknik Tenaga Nasional Berhad di Bagan Serai, berkata, anaknya mempunyai hasrat mahu menjadi seorang pakar matematik Islam di samping menjadi seorang yang tahfiz al-Quran.

Menurutnya, beliau dan isterinya, Serihana Alias, 30, mendapat pelbagai jenis petanda sebelum kelahiran Adi Putra. Pada masa itu mereka tidak tahu apakah yang dimaksudkan tanda luar biasa yang mereka dapat itu.

Beliau teringin sangat menamakan anaknya Adi Putra dan setelah menjalankan sedikit kajian Abd Ghani mendapati “Adi Putra” adalah nama kepada Tok Guru Silat kepada pahlawan dalam sejarah iaitu Melayu Hang Tuah.

“Pada waktu itu kami juga tidak membuat imbasan untuk melihat jantina anak kami. Kemudian saya bertanyakan kepada seorang yang berkemahiran dalam ilmu mistik, bolehkah saya menamakan anak saya Adi Putra.

“Orang itu berkata nama itu keras dan anak yang diberikan akan menangis tiga hari tiga malam jika tidak serasi dengannya dan perkara itu tidak berlaku kepada Adi Putra.

“Tidak pula saya sangka akan mendapat anak lelaki kerana saya benar-benar teringin menamakannya Adi Putra… mungkin sebab itu dia suka bermain pedang jika ternampak kayu,” katanya sambil ketawa.

Abdul Ghani berkata, orang itu juga telah meminta isteri saya supaya membaca al-Quran sepanjang mengandungkan anak ketiganya.

Ibunya, Serihana berkata, dia gemar membaca surah Maryam, Yusuf dan Luqman sebagai amalan harian ketika waktu lapang ketika mengandungkannya.

Serihana berkata, dia juga tidak dapat melupakan peristiwa bermimpi melihat sebutir berlian di langit, hasil gabungan lima bintang yang cukup terang dan bersinar ketika berusia belasan tahun iaitu sebelum berkahwin dengan Abdul Ghani.

“Pancaran sinar itu cukup kuat sehingga seperti melekat pada muka saya, sejak mimpi itu saya sentiasa tertanya-tanya maksudnya dan hari ini saya rasakan ia ada kaitan dengan kelahiran Adi Putra.

“Mengandungkannya tidak sama seperti mengandungkan dua anak yang lain. Naluri untuk mengaji dan membaca tiga surah berkenaan lebih kuat. Kalau hari ini saya membaca surah Maryam berulang-ulang kali, keesokannya pula saya membaca surah Yusuf dan Luqman,” kata.

Bagaimanapun, Serihana yang mendirikan rumah tangga dengan Abdul Ghani sewaktu berusia 18 tahun, berkata amalan membaca al-Quran ketika mengandung sudah menjadi kebiasaan kepada dirinya.

“Ketika mengandungkan dua anak yang lain iaitu Amirul Izuan, 10, dan Seri Amelia, 8, saya tidak menumpukan kepada tiga surah saja, sebaliknya akan membaca keseluruhan surah dalam al-Quran,” katanya yang pernah menjadi guru sandaran di Sekolah Menengah Slim River, Perak, selama lima tahun.

Adi Putra dikatakan adalah seorang kanak-kanak yang pelik yang tidur hanya selepas jam 4 pagi dan banyak menggunakan masanya awal paginya antara jam 12 hingga 4 pagi cuba menyelesaikan masalah matematik yang diberikan bapanya.

“Dia memang aktif selepas jam 12 malam, bermain dan menjawab soalan yang disediakan bapanya. Tetapi dia tidak akan menjawab soalan itu di hadapan kami kecuali kami memintanya menerangkan bagaimana dia memperoleh jawapan itu.

“Dia jarang makan nasi dan tidak makan kuning telur. Sifatnya juga tidak seperti kanak-kanak lain. Dia juga tidak suka makan organ dalaman haiwan seperti hati atau limpa dan waktu tidurnya pula terhad jam 4 pagi hingga 10 pagi jika tiada kelas tuisyen.

“Kami mengajar Adi Putra mengenali angka 1-100 ketika berusia dua hingga tiga tahun dengan menggunakan makanan seperti gula-gula berwarna.

“Sambil dia mengira gula-gula itu dia juga mengenal warna. Dia juga seorang yang jujur, jika dia mahukan aiskrim 20 sen, 20 sen yang digunakan walaupun diberikan RM1,” katanya.

Serihana yang bangga dengan pencapaian anaknya, berkata Adi Putra juga berbeza daripada adik beradik yang lain kerana mempunyai rasa hormat dan budi pekerti tinggi ketika bersama ibu bapanya.

Adi Putra bukan seorang kanak-kanak yang suka menunjukkan kebolehannya kepada orang lain malah seorang pemalu. Kanak-kanak ini juga dididik penuh kasih sayang dan sangat manja bersama kedua ibu bapanya.

“Dia tidak pernah lupa mengucapkan `terima kasih pak’ walaupun berkongsi segelas air oren bersama bapanya. Kami tidak ajar atau memaksanya bersifat sedemikian kerana itu memang cara dia.

“Kadang-kala kami juga kagum dengan kebolehannya sehingga kami terpaksa memujuknya mengajarkan kepada kami. Kami perlu faham dulu cara dia menyelesaikan masalah matematik sebelum mengajarkan kepada orang lain,” katanya.

Kanak-kanak genius ini juga tidak bangga dengan kebolehannya yang sejak kebelakangan ini mendapat perhatian meluas daripada media atau pihak tertentu yang mahu beliau bekerja bersamanya serta bantu membimbingnya.

Malah, bapanya sendiri mengakui anak bongsunya itu pelik apabila mendapati dia turut menanam azam tinggi untuk menabur bakti seperti idolanya iaitu Naib Canselor Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech, Prof Datuk Dr Ismail Md Salleh.

“Adi nak jadi pandai seperti Prof Dr Ismail, kerana dia pandai walaupun dia buta,” kata Adi Putra.

Banyak lagi hendak dikatakan mengenai Adi Putra, mungkin bapa kepada kanak-kanak istimewa yang dianugerahi bakat ini sendiri dapat menceritakan mengenai kehebatan dan kepintarannya.

Petikan diambil dari Blog Adi Putra : http://adigenius.com/

10 Sebab untuk anda menutup televisyen

Isnin, 16 November 2009 · 0 ulasan

Top 10 Reasons to Turn Off Your TV

From Mark Stibich, Ph.D.,

Turning off your television will gain you, on average, about 4 hours per day. Imagine if you took that time to exercise, give your brain a workout and develop strong relationships. Not only would you be adding years to your life, you would become more interesting, energetic, and fun. So take the plunge and try not watching TV for a week. At first it will be strange and awkward, but stick with it and soon you will love all the extra time.

1. Television Eats Your Time

The average U.S. adult watches more than 4 hours of television a day. That's 25 percent of waking time spent every day. Imagine if you suddenly had 25 percent more time -- that's three extra months per year! You could get in all your exercise, cook your meals from scratch and still have time left over to write a novel.

Over a lifetime, an 80-year-old person would have watched 116,800 hours of television, compared to only 98,000 hours of work. As a nation, adults watch 880 million hours of television every day or 321 billion hours per year. Whew! Imagine what could get done if we all just stopped watching TV.

2. Television Makes You Stressed

With the average of four hours a day gone, it's no wonder everyone is feeling stressed out and overwhelmed. We put aside paying bills, finishing projects, making phone calls and cleaning our homes to watch TV. We feel overwhelmed because of all the things we should be doing (exercising, spending time with family, eating right) go undone.

And when we feel overwhelmed, tired, and exhausted we don't have energy to anything but -- you guessed it -- watch TV. It is a dreadful cycle. So take a break from TV for a week and see what happens to your life.

3. Television Makes You Overweight

Eating while distracted limits your ability to assess how much you have consumed. According to Eliot Blass at the University of Massachusetts , people eat between 31 and 74 percent more calories while watching TV.

This could add, on average, about 300 calories extra per TV meal. Now consider that at least 40 percent of families watch TV while eating dinner. It becomes clear that TV is a big part of the obesity epidemic in the U.S. and that TV, in fact, makes you gain weight.

4. Television Makes You Uninteresting

Many people have whole conversations that are recaps of TV programs, sporting events and sitcoms. When asked about their real lives, there is little or nothing to report and no stories to tell (except the TV shows they have watched).

Life is too interesting and wonderful to spend your time either watching TV or recapping television to your friends. Find something interesting to do: volunteer, read, paint -- anything but watch more TV.

5. Television Ruins Your Relationships

A television is turned on an average of 7 hours and 40 minutes per day in many U.S. households. With the TV on that much, there is little time for you and your significant other or children to spend time together, share experiences, and develop deeper relationships.

Sitting together and watching TV does not grow a relationship. Turn that TV off and find something to do together -- cooking, exercising, taking a walk, anything.

6. Television is Not Relaxation

TV is the opposite of exercise. If you are watching TV you are usually sitting, reclining or lying down. You are burning as few calories as possible. All that extra food you eat while watching TV does not get burned off. Your brain goes into a lull.

But you are not relaxing -- your mind is still receiving stimuli from the TV, you are processing information and reacting emotionally. Have you ever found yourself thinking about TV characters? Do you ever dream about TV shows? These are signs that the brain is working hard to process all the TV you have been watching.

7. Television Loses Opportunities

If you are sitting and watching TV, nothing new or exciting is going to happen to you. New opportunities and ideas come from being out in the world, talking to people, and reading interesting things.

Watching TV isolates you. Nothing is going to change in your world if you are watching TV. Turn off the TV, go out into the world, talk to people, and see what happens.

8. Television is Addictive

Television can become addictive. Signs of TV addiction include:

* using the TV to calm down

* not being able to control your viewing

* feeling angry or disappointed in how much TV you watched

* feeling on edge if kept from watching

* feeling a loss of control while watching

If the idea of giving up TV for a week is horrifying, you may be addicted to television. Luckily, TV addiction is a habit and not a physical addiction like smoking. You should be able to control it once you are aware of the problem and make a decision to change.

9. Television Makes You Buy Things

By age 65, the average American has seen 2 million commercials. Your knowledge of products and brands comes from these TV commercials. Your perception of what you need also comes from these commercials.

If you didn't know that your iPod could talk to your running shoes, you wouldn't feel like your current shoes are too low-tech. If you didn't know about vacuums that never lose suction, your current vacuum would seem fine. Our perception of need is determined by what we see. Need less by watching less TV.

10. Television Costs Money

A basic cable package costs $43 per month and many packages cost much more than that. That comes to at least $500 a year spent on TV. For that much money you could: buy a membership to every museum or zoo in your town, get a gym membership, buy a nice bicycle, invest it every year for 10 years at 10 percent interest and have more than $10,000.

Sources: TvTurnOff.org; US Census Bureau http://longevity.about.com/od/lifelongrelationships/tp/Turn_Off_TV.htm

Jumlah Paparan Halaman

Catatan Popular

Follow by Email

About this blog

Blog ini direka untuk perkongsian ilmu berkaitan matematik. Diharap ilmu yang dicatat dapat sama-sama kita amalkan. Segala maklumat yang terkandung dalam blog ini mungkin diambil dari blog-blog yang telah dibaca oleh penulis. Diharap, apa yang dikongsikan dapat memberi manafaat kepada semua.
ILMU..TUNTUT..SEBAR...